Copyright

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Reanimatie Oost te Oldenzaal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Reanimatie Oost. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Reanimatie Oost te Oldenzaal.